Gammellung og Tuerne

Hydrologiske undersøglser

Vi har valgt at lade Cowi A/S gennemføre de hydrologiske forundersøgelser. Undersøgelserne vil betyde, at Cowi besøger ejendommene i mosen et antal gange hen over det næste års tid. Besøgene vil blive tilrettelagt, så der er minimal gene i forhold til ejernes egen brug af ejendommene. I april måned vil der til at begynde med blive sat et antal målerør i mosen, der skal bruges til at måle vandstanden fra, når Cowi besøger mosen. Derudover vil der opsættes tre elektroniske vandstandsloggere, der løbende måler vandstanden og sender målingen til en server. Alle lodsejere har fået et orienteringsbrev med en angivelse af placeringen af de enkelte rør. Når resultaterne fra undersøgelserne foreligger, vil der blive afholdt et fælles lodsejermøde, hvor de vil blive fremlagt. Fra starten af 2019 vil den ejendomsmæssige undersøgelse blive foretaget, hvor Cowi gennem samtaler med den enkelte lodsejer vil forsøge at finde frem til, om de foreslåede tiltag i den hydrologiske forundersøgelse kan gennemføres.

Forberedelser