Artikel fra tidsskriftet Vand & Jord om vurderinger af sårbare naturtyper i to moser på Københavns Vestegn. 

Læs mere

Formidling, 2019

Kom med til Vejlernes Dag den 5. maj 2018.

Læs mere

Formidling, 2018

Den 25 oktober 2017 blev der afholdt offentligt jordfordelingskendelsesmøde for jordfordelingen i Svenstrup Kær. På mødet kunne jordbrugskommissionen afsige kendelse uden indsigelser, og dermed er jordfordelingen afsluttet.

 

Læs mere

Formidling, 2017

Naturstyrelsen afholdt høslet I Småsøerne 23. august. Der var 30 frivillige, og vi fik slået ca 1 ha ekstrem Rigkær med le og fik det revet sammen. Det gik rigtig godt. Efterfølgende bliver det slæbt op til grusvejen og kørt væk.

Læs mere

Formidling, 2017