Naturstyrelsen Fyn inviterer til markvandring ved Fredsbjerg tirsdag den 18. april kl. 18 - 20.

Læs mere

Formidling, 2017

Kom og vær med til at pleje den skønne natur ved Svenstrup Kær. Her har de lyskrævende og sjældne planter brug for en hjælpende hånd i kampen mod den skyggegivende opvækst af særligt pilekrat og tagrør. Vi vil skabe mere lys og plads til bl.a. områdets fine bestande af orkidéer.

Læs mere

Formidling, 2017

I begyndelsen af juni 2016 brugte Nationalpark TV i Thy en hel dag på optagelser i og omkring kildevæld og rigkærene i Dover Kil.

Læs mere

Formidling, 2016