Der var et fint fremmøde til orienteringsmødet for lodsejere i maj 2017. På mødet blev der fortalt om den nyeste viden omkring vandforholdene i moserne og hvordan arbejdet med naturpleje og klargøring til afgræsning forløber. De første kvæg udsættes inden for den nærmeste fremtid i Vasby mose.

Læs mere

Forberedelser, 2017

Hydrologiske undersøgelser igangsat i Thisted Kommune

Læs mere

Forberedelser, 2017

I løbet af sommeren 2016 blev Natur360 færdig med forundersøgelse af forholdene for lys skivevandkalv i Vaserne og andre naturområder i Mølleådalen.

Læs mere

Forberedelser, 2016