Naturstyrelsen Fyn inviterer til markvandring ved Fredsbjerg tirsdag den 18. april kl. 18 - 20.

Læs mere

Formidling, 2017

Kom og vær med til at pleje den skønne natur ved Svenstrup Kær. Her har de lyskrævende og sjældne planter brug for en hjælpende hånd i kampen mod den skyggegivende opvækst af særligt pilekrat og tagrør. Vi vil skabe mere lys og plads til bl.a. områdets fine bestande af orkidéer.

Læs mere

Formidling, 2017

Hydrologiske undersøgelser igangsat i Thisted Kommune

Læs mere

Forberedelser, 2017

To botanikere fra Thisted Kommune er i gang med en ny basisregistrering, så naturkvaliteten fremover kan måles.

Læs mere

Monitorering, 2017

I løbet af sommeren 2016 blev Natur360 færdig med forundersøgelse af forholdene for lys skivevandkalv i Vaserne og andre naturområder i Mølleådalen.

Læs mere

Forberedelser, 2016