Der blev den 20. juni 2019 inviteret til naturvandring i Sengeløse Mose af RigKilde LIFE og Høje-Taastrup Kommune.

Læs mere

Formidling, 2019

Artikel fra tidsskriftet Vand & Jord om vurderinger af sårbare naturtyper i to moser på Københavns Vestegn. 

Læs mere

Formidling, 2019

På baggrund af tekniske forundersøgelser og projektaftaler med private lodsejere har Jammerbugt kommune nu med konsulentbistand fra COWI A/S udfærdiget detailprojekter for restaurering af Svenstrup Å og de to kildevældsbække Fosdal Bæk og Hjuldal Bæk.

Læs mere

Natur, 2018

Med finansiering fra RigKilde LIFE og Den europæiske Fond for udvikling af Landdistrikterne har Thisted Kommune i foråret 2018 etableret et nyt hegn omkring orkidéengen ved Sønderhå Plantage.

Læs mere

Natur, 2018