Kom med til Vejlernes Dag den 5. maj 2018.

Læs mere

Formidling, 2018

I 2017 blev der lavet en lokal grundvands- og overfladevandmodel for området Vasby- og Sengeløse Moser.

Læs mere

Forberedelser, 2018

I 1980érne var der her et spændende og artsrig rigkærsflora. Efter 25 års tornerosesøvn skal de rette livsbetingelser genskabes, så vi kan få de sjældne planter og den værdifulde natur tilbage igen.

Læs mere

Fysiske aktioner, 2018

Byrådet vedtog i november 2017 plejeplan for Sengeløse mose. Planen beskriver den pleje, der ønskes gennemført i mosen.

Læs mere

Projektforvaltning, 2017

På informationstavlen opsat ved rastepladsen på Cathrinebjergvej mellem Vasby og Sengeløse Moser, kan man nu læse om naturprojektet, der i disse år gennemføres i moserne for at forbedre og genoprette den værdifulde natur.

Læs mere

Fysiske aktioner, 2017