Hydrologiske undersøgelser igangsat i Thisted Kommune

Læs mere

Forberedelser, 2017

To botanikere fra Thisted Kommune er i gang med en ny basisregistrering, så naturkvaliteten fremover kan måles.

Læs mere

Monitorering, 2017

I løbet af sommeren 2016 blev Natur360 færdig med forundersøgelse af forholdene for lys skivevandkalv i Vaserne og andre naturområder i Mølleådalen.

Læs mere

Forberedelser, 2016

I løbet af forsommeren 2016 blev Amphi Consult færdig med basismonitering af spidssnudet frø i alle projektområder.

Læs mere

Monitorering, 2016

I begyndelsen af juni 2016 brugte Nationalpark TV i Thy en hel dag på optagelser i og omkring kildevæld og rigkærene i Dover Kil.

Læs mere

Formidling, 2016