Med finansiering fra RigKilde LIFE og Den europæiske Fond for udvikling af Landdistrikterne har Thisted Kommune i foråret 2018 etableret et nyt hegn omkring orkidéengen ved Sønderhå Plantage.

Læs mere

Natur, 2018

Midt i august blev der afholdt et mikro-pleje arrangement i Vasby mose for ejere af mose- og englodder indenfor Natura 2000-området

Læs mere

Fysiske aktioner, 2018

Kom med til Vejlernes Dag den 5. maj 2018.

Læs mere

Formidling, 2018

I 2017 blev der lavet en lokal grundvands- og overfladevandmodel for området Vasby- og Sengeløse Moser.

Læs mere

Forberedelser, 2018

I 1980érne var der her et spændende og artsrig rigkærsflora. Efter 25 års tornerosesøvn skal de rette livsbetingelser genskabes, så vi kan få de sjældne planter og den værdifulde natur tilbage igen.

Læs mere

Fysiske aktioner, 2018