Der var et fint fremmøde til orienteringsmødet for lodsejere i maj 2017. På mødet blev der fortalt om den nyeste viden omkring vandforholdene i moserne og hvordan arbejdet med naturpleje og klargøring til afgræsning forløber. De første kvæg udsættes inden for den nærmeste fremtid i Vasby mose.

Læs mere

Forberedelser, 2017

Naturstyrelsen Fyn inviterer til markvandring ved Fredsbjerg tirsdag den 18. april kl. 18 - 20.

Læs mere

Formidling, 2017

Kom og vær med til at pleje den skønne natur ved Svenstrup Kær. Her har de lyskrævende og sjældne planter brug for en hjælpende hånd i kampen mod den skyggegivende opvækst af særligt pilekrat og tagrør. Vi vil skabe mere lys og plads til bl.a. områdets fine bestande af orkidéer.

Læs mere

Formidling, 2017

Hydrologiske undersøgelser igangsat i Thisted Kommune

Læs mere

Forberedelser, 2017

To botanikere fra Thisted Kommune er i gang med en ny basisregistrering, så naturkvaliteten fremover kan måles.

Læs mere

Monitorering, 2017