Hydrologiske tiltag med at overrisle strandeng giver bedre levesteder for engfugle og padder. RigKilde LIFE støtter AVJF i at etablere bekkasin-skrab på afgræsset strandeng.

Læs mere

Fysiske aktioner, 2020

Thisted Kommune hjælper lodsejere med naturpleje som led i det EU-støttede LIFE-projekt Rigkilde

Læs mere

Fysiske aktioner, 2020

I sidste uge gennemførte Thisted Kommune de første hydrologiske tiltag, som et led i en række hydrologiske og botaniske forundersøgelser i forbindelse med LIFE RigKilde.

Læs mere

Fysiske aktioner, 2019

Der blev den 20. juni 2019 inviteret til naturvandring i Sengeløse Mose af RigKilde LIFE og Høje-Taastrup Kommune.

Læs mere

Formidling, 2019